Een greep uit de door ons uitgevoerde werken:  

Klik hier voor de complete referentielijst

 

Projecten in uitvoering:

RWZI  Walcheren

Opstellen van een Definitief Ontwerp en UitvoeringsOntwerp van de Deelstroombehandeling en Energiefabriek van de rioolwaterzuiving op Walcheren. De installatie is onderdeel van de "energie uit afval strategie" van WaterTechniek Twente

AWZI  Katwijk

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft opdracht verstrekt voor de WerktuigbouwkundigeCivieltechnischeElectrotechnische- en procesautomatiseringswerkzaamheden met betrekking tot de aanpassingen van diverse installatieonderdelen op de AWZI Katwijk. De installatie moet tijdens de ombouwwerkzaamheden volledig in bedrijf blijven.

Engineering RWZI Drachten

In opdracht van Eliquo water & energy  uitvoeren van het 3D uitvoeringsontwerp van de slibbehandelingsinstallatie. De installatie is onderdeel van de "energie uit afval strategie" van WaterTechniek Twente

Beluchting AWZI Zwaanshoek

Eind 2015 heeft WaterTechniek Twente de opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland ontvangen voor de Werktuigbouwkundige,Civieltechnische, Electrotechnische- en procesautomatisering installatie werkzaamheden met betrekking tot de aanpassingen van de complete beluchtingsinstallatie. De installatie moet tijdens de ombouwwerkzaamheden volledig in bedrijf blijven

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
b. het vervangen van het beluchtingssysteem, bestaande uit blowers, leidingen en beluchtingselementen;
c. het vervangen van de voorstuwers;
d. het vervangen van de recirculatiepompen;
e. het vervangen van de mengers in de voordenitrificatie;
f. aanpassen van het blowergebouw en de tanks aan de nieuwe opstelling;
g. aanpassen van de elektrotechnische installatie;
h. aanpassen van de besturing.

 

Vervangen Biogashouders RWZI Amsterdam-West 

Waternet heeft besloten de twee bestaande roestvaststalen gashouders op de RWZI Amsterdam-West te vervangen door twee nieuwe gashouders van het type dubbelmembraangashouder. In november 2015 heeft WaterTechniek Twente hiervoor de opdracht mogen ontvangen.

Bij de montage moet rekening worden gehouden dat de werkzaamheden gefaseerd moeten worden uitgevoerd omdat de installaties niet allen gelijktijdig uit bedrijf kunnen

Speciale aandacht binnen dit project is er natuurlijk voor alle veiligheidsaspecten die bij een dergelijk project komen kijken.

WaterTechniek Twente beschikt over uitstekende kennis met betrekking tot het ontwerp en veilige installatie van installatieonderdelen binnen de ATEX regelgeving.


Naar verwachting is de installatie medio 2016 gereed.

 

 

 


 

 

Login voor uw project

Is uw project bij ons in opdracht of onze aanvraag bij u in behandeling log dan in voor de actuele status.

Offerte

Opdracht