Water Techniek Twente is een compacte organisatie waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk zijn ingekaderd. Onze medewerkers hebben binnen hun functie vergaande bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  In ieder project zal het projectteam op de zelfde wijze worden vastgelegd. Hierdoor wordt voor elk uit te voeren project duidelijk wie er voor uw project de contactpersoon is. Wij staan hierbij voor een persoonlijke benadering en houden van heldere afspraken.

Spilfiguren binnen onze organisatie zijn:

Stephan:  Projectcoördinator / Engineer WTB

Lennie:     Veiligheidskundige, KAM coördinator en hoofd administratie.

Rob:          Projectleider, hoofd engineering - Bedrijfsleiding.

Christian: Projectcoördinator / Engineer B+C

Geert:       Hoofdmonteur / uitvoerder.

Jos:           Projectmanager, Verkoop, Nazorg - Directie

Frank:      Calculatie

Veiligheid;

Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. Wij zijn VCA ** gecertificeerd en vinden het vanzelfsprekend dat onze medewerkers, en onderaannemers, in het bezit zijn van een VCA diploma.

Wat is OHSAS 18001?

Medewerkers verwachten een veilige en gezonde omgeving en presteren beter als de zorg rond de werkplek goed geregeld is. WaterTechniek Twente werkt volgens de OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series), en laat hierdoor zien dat er serieus aandacht is voor de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van onze en uw medewerkers. Risico’s worden geïnventariseerd en geëvalueerd, processen worden passend ingericht en bewaakt. De wetgeving is bekend en wordt nageleefd en er wordt systematisch gewerkt aan het continue verbeteren van de gezondheid- en veiligheidsprestaties. Wij verwachten in 2016 hiervoor formeel gecertificeerd te

Het beleid van waterTechniek Twente is er op gebaseerd dat alle medewerkers naast een VCA diploma ook een BHV opleiding hebben gevolgd.

Onze eigen veiligheidskundige. Opleiding HVK (hogere veiligheidskunde) ziet niet alleen toe op naleving van veiligheidsaspecten tijdens de uitvoering. Al vanaf engineering worden veiligheidsapecten in het ontwerp meegenomen.

 

Kwaliteit, Certificeringen en normeringen.

Wij werken volgens onderstaande organisatorische richtlijnen en normen door op de link te klikken kunt u onze certificaten inzien.

NEN-EN-ISO 9001:2015.  Kwaliteitssysteem 

VCA **  VGM Checklist Aannemers

NEN-EN-ISO 14001:2015  Milieumanagementsystemen (geplande certificering 2016)

OHSAS 18001 Arbomanagement en veiligheidssysteem (geplande certificering 2016)

NEN-EN-ISO 12100:2010  Machineveiligheid (machinerichtlijn en CE certificering)

NEN 5509  Gebruikershandleidingen (Inhoud, structuur, formulering en presentatie)

NEN-EN-ISO 31000:2009  RisicomanagementPrincipes en richtlijnen

NEN-EN-ISO 19011:2002  Auditeren van managementsystemen